org.eclipse.ocl.examples.xtext.oclstdlib.services
Class OCLstdlibGrammarAccess

java.lang.Object
 extended by org.eclipse.xtext.service.AbstractElementFinder
   extended by org.eclipse.xtext.service.AbstractElementFinder.AbstractGrammarElementFinder
     extended by org.eclipse.ocl.examples.xtext.oclstdlib.services.OCLstdlibGrammarAccess
All Implemented Interfaces:
org.eclipse.xtext.IGrammarAccess

public class OCLstdlibGrammarAccess
extends org.eclipse.xtext.service.AbstractElementFinder.AbstractGrammarElementFinder


Nested Class Summary
 class OCLstdlibGrammarAccess.AccumulatorCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.AnnotationCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.AnnotationElementCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.AnyNameElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.ClassCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.ClassifierCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.DetailCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.DocumentationCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.IdentifierElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.InvCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.IteratorCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.LambdaContextTypeRefCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.LambdaTypeCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.LibIterationCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.LibOperationCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.LibPackageCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.LibPathElementCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.LibPathNameCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.LibPropertyCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.LibraryCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.LibraryElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.LibTupleCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.LibTuplePartCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.NameElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.OperationCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.PackageCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.ParameterCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.PostCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.PrecedenceCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.PreCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.RestrictedKeywordsElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.SpecificationCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.TemplateBindingCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.TemplateParameterSubstitutionCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.TemplateSignatureCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.TypedMultiplicityRefCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.TypedRefCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.TypedTypeRefCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.TypeParameterCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.TypeRefCSElements
           
 class OCLstdlibGrammarAccess.WildcardTypeRefCSElements
           
 
Nested classes/interfaces inherited from class org.eclipse.xtext.service.AbstractElementFinder
org.eclipse.xtext.service.AbstractElementFinder.AbstractEnumRuleElementFinder, org.eclipse.xtext.service.AbstractElementFinder.AbstractGrammarElementFinder, org.eclipse.xtext.service.AbstractElementFinder.AbstractParserRuleElementFinder
 
Nested classes/interfaces inherited from interface org.eclipse.xtext.IGrammarAccess
org.eclipse.xtext.IGrammarAccess.IAbstractRuleAccess, org.eclipse.xtext.IGrammarAccess.IEnumRuleAccess, org.eclipse.xtext.IGrammarAccess.IParserRuleAccess
 
Constructor Summary
OCLstdlibGrammarAccess(org.eclipse.xtext.service.GrammarProvider grammarProvider, EssentialOCLGrammarAccess gaEssentialOCL)
           
 
Method Summary
 OCLstdlibGrammarAccess.AccumulatorCSElements getAccumulatorCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getAccumulatorCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.AnnotationCSElements getAnnotationCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getAnnotationCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.AnnotationElementCSElements getAnnotationElementCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getAnnotationElementCSRule()
           
 org.eclipse.xtext.TerminalRule getANY_OTHERRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.AnyNameElements getAnyNameAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getAnyNameRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.BinaryOperatorCSElements getBinaryOperatorCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getBinaryOperatorCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.BooleanLiteralExpCSElements getBooleanLiteralExpCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getBooleanLiteralExpCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.ClassCSElements getClassCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getClassCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.ClassifierCSElements getClassifierCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getClassifierCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.CollectionLiteralExpCSElements getCollectionLiteralExpCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getCollectionLiteralExpCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.CollectionLiteralPartCSElements getCollectionLiteralPartCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getCollectionLiteralPartCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.CollectionTypeCSElements getCollectionTypeCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getCollectionTypeCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.CollectionTypeIdentifierElements getCollectionTypeIdentifierAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getCollectionTypeIdentifierRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.ConstructorPartCSElements getConstructorPartCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getConstructorPartCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.DetailCSElements getDetailCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getDetailCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.DocumentationCSElements getDocumentationCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getDocumentationCSRule()
           
 org.eclipse.xtext.TerminalRule getDOUBLE_QUOTED_STRINGRule()
           
 org.eclipse.xtext.TerminalRule getESCAPED_CHARACTERRule()
           
 org.eclipse.xtext.TerminalRule getESCAPED_IDRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess getEssentialOCLGrammarAccess()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.EssentialOCLInfixOperatorCSElements getEssentialOCLInfixOperatorCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getEssentialOCLInfixOperatorCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.EssentialOCLNavigationOperatorCSElements getEssentialOCLNavigationOperatorCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getEssentialOCLNavigationOperatorCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.EssentialOCLReservedKeywordElements getEssentialOCLReservedKeywordAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getEssentialOCLReservedKeywordRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.EssentialOCLUnaryOperatorCSElements getEssentialOCLUnaryOperatorCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getEssentialOCLUnaryOperatorCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.EssentialOCLUnreservedNameElements getEssentialOCLUnreservedNameAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getEssentialOCLUnreservedNameRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.EssentialOCLUnrestrictedNameElements getEssentialOCLUnrestrictedNameAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getEssentialOCLUnrestrictedNameRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.ExpCSElements getExpCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getExpCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.FirstPathElementCSElements getFirstPathElementCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getFirstPathElementCSRule()
           
 org.eclipse.xtext.Grammar getGrammar()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.IDElements getIDAccess()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.IdentifierElements getIdentifierAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getIdentifierRule()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getIDRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.IfExpCSElements getIfExpCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getIfExpCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.InfixOperatorCSElements getInfixOperatorCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getInfixOperatorCSRule()
           
 org.eclipse.xtext.TerminalRule getINTRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.InvalidLiteralExpCSElements getInvalidLiteralExpCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getInvalidLiteralExpCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.InvCSElements getInvCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getInvCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.IteratorCSElements getIteratorCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getIteratorCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.LambdaContextTypeRefCSElements getLambdaContextTypeRefCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getLambdaContextTypeRefCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.LambdaTypeCSElements getLambdaTypeCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getLambdaTypeCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.LetExpCSElements getLetExpCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getLetExpCSRule()
           
 org.eclipse.xtext.TerminalRule getLETTER_CHARACTERRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.LetVariableCSElements getLetVariableCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getLetVariableCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.LibIterationCSElements getLibIterationCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getLibIterationCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.LibOperationCSElements getLibOperationCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getLibOperationCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.LibPackageCSElements getLibPackageCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getLibPackageCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.LibPathElementCSElements getLibPathElementCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getLibPathElementCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.LibPathNameCSElements getLibPathNameCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getLibPathNameCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.LibPropertyCSElements getLibPropertyCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getLibPropertyCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.LibraryElements getLibraryAccess()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.LibraryCSElements getLibraryCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getLibraryCSRule()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getLibraryRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.LibTupleCSElements getLibTupleCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getLibTupleCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.LibTuplePartCSElements getLibTuplePartCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getLibTuplePartCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.LOWERElements getLOWERAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getLOWERRule()
           
 org.eclipse.xtext.TerminalRule getML_COMMENTRule()
           
 org.eclipse.xtext.TerminalRule getML_SINGLE_QUOTED_STRINGRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.ModelElements getModelAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getModelRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.MultiplicityBoundsCSElements getMultiplicityBoundsCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getMultiplicityBoundsCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.MultiplicityCSElements getMultiplicityCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getMultiplicityCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.MultiplicityStringCSElements getMultiplicityStringCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getMultiplicityStringCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.NameElements getNameAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getNameRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.NavigatingArgCSElements getNavigatingArgCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getNavigatingArgCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.NavigatingArgExpCSElements getNavigatingArgExpCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getNavigatingArgExpCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.NavigatingBarArgCSElements getNavigatingBarArgCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getNavigatingBarArgCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.NavigatingCommaArgCSElements getNavigatingCommaArgCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getNavigatingCommaArgCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.NavigatingSemiArgCSElements getNavigatingSemiArgCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getNavigatingSemiArgCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.NavigationOperatorCSElements getNavigationOperatorCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getNavigationOperatorCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.NestedExpCSElements getNestedExpCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getNestedExpCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.NextPathElementCSElements getNextPathElementCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getNextPathElementCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.NullLiteralExpCSElements getNullLiteralExpCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getNullLiteralExpCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.NUMBER_LITERALElements getNUMBER_LITERALAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getNUMBER_LITERALRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.NumberLiteralExpCSElements getNumberLiteralExpCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getNumberLiteralExpCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.OperationCSElements getOperationCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getOperationCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.PackageCSElements getPackageCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getPackageCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.ParameterCSElements getParameterCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getParameterCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.PathNameCSElements getPathNameCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getPathNameCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.PostCSElements getPostCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getPostCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.PrecedenceCSElements getPrecedenceCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getPrecedenceCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.PreCSElements getPreCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getPreCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.PrefixedExpCSElements getPrefixedExpCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getPrefixedExpCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.PrimaryExpCSElements getPrimaryExpCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getPrimaryExpCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.PrimitiveLiteralExpCSElements getPrimitiveLiteralExpCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getPrimitiveLiteralExpCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.PrimitiveTypeCSElements getPrimitiveTypeCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getPrimitiveTypeCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.PrimitiveTypeIdentifierElements getPrimitiveTypeIdentifierAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getPrimitiveTypeIdentifierRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.RestrictedKeywordsElements getRestrictedKeywordsAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getRestrictedKeywordsRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.SelfExpCSElements getSelfExpCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getSelfExpCSRule()
           
 org.eclipse.xtext.TerminalRule getSIMPLE_IDRule()
           
 org.eclipse.xtext.TerminalRule getSINGLE_QUOTED_STRINGRule()
           
 org.eclipse.xtext.TerminalRule getSL_COMMENTRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.SpecificationCSElements getSpecificationCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getSpecificationCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.StringLiteralElements getStringLiteralAccess()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.StringLiteralExpCSElements getStringLiteralExpCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getStringLiteralExpCSRule()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getStringLiteralRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.TemplateBindingCSElements getTemplateBindingCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getTemplateBindingCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.TemplateParameterSubstitutionCSElements getTemplateParameterSubstitutionCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getTemplateParameterSubstitutionCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.TemplateSignatureCSElements getTemplateSignatureCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getTemplateSignatureCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.TupleLiteralExpCSElements getTupleLiteralExpCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getTupleLiteralExpCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.TupleLiteralPartCSElements getTupleLiteralPartCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getTupleLiteralPartCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.TuplePartCSElements getTuplePartCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getTuplePartCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.TupleTypeCSElements getTupleTypeCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getTupleTypeCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.TypedMultiplicityRefCSElements getTypedMultiplicityRefCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getTypedMultiplicityRefCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.TypedRefCSElements getTypedRefCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getTypedRefCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.TypedTypeRefCSElements getTypedTypeRefCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getTypedTypeRefCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.TypeExpCSElements getTypeExpCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getTypeExpCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.TypeLiteralCSElements getTypeLiteralCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getTypeLiteralCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.TypeLiteralExpCSElements getTypeLiteralExpCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getTypeLiteralExpCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.TypeLiteralWithMultiplicityCSElements getTypeLiteralWithMultiplicityCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getTypeLiteralWithMultiplicityCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.TypeNameExpCSElements getTypeNameExpCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getTypeNameExpCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.TypeParameterCSElements getTypeParameterCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getTypeParameterCSRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.TypeRefCSElements getTypeRefCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getTypeRefCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.UnaryOperatorCSElements getUnaryOperatorCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getUnaryOperatorCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.UnlimitedNaturalLiteralExpCSElements getUnlimitedNaturalLiteralExpCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getUnlimitedNaturalLiteralExpCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.UnreservedNameElements getUnreservedNameAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getUnreservedNameRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.UnrestrictedNameElements getUnrestrictedNameAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getUnrestrictedNameRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.UPPERElements getUPPERAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getUPPERRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.URIElements getURIAccess()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.URIFirstPathElementCSElements getURIFirstPathElementCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getURIFirstPathElementCSRule()
           
 EssentialOCLGrammarAccess.URIPathNameCSElements getURIPathNameCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getURIPathNameCSRule()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getURIRule()
           
 OCLstdlibGrammarAccess.WildcardTypeRefCSElements getWildcardTypeRefCSAccess()
           
 org.eclipse.xtext.ParserRule getWildcardTypeRefCSRule()
           
 org.eclipse.xtext.TerminalRule getWSRule()
           
protected  org.eclipse.xtext.Grammar internalFindGrammar(org.eclipse.xtext.service.GrammarProvider grammarProvider)
           
 
Methods inherited from class org.eclipse.xtext.service.AbstractElementFinder.AbstractGrammarElementFinder
getRules
 
Methods inherited from class org.eclipse.xtext.service.AbstractElementFinder
findAssignments, findByNestedRuleCall, findCrossReferences, findCrossReferences, findKeywordPairs, findKeywords, findRuleCalls
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 
Methods inherited from interface org.eclipse.xtext.IGrammarAccess
findKeywordPairs, findKeywords, findRuleCalls
 

Constructor Detail

OCLstdlibGrammarAccess

@Inject
public OCLstdlibGrammarAccess(org.eclipse.xtext.service.GrammarProvider grammarProvider,
                   EssentialOCLGrammarAccess gaEssentialOCL)
Method Detail

internalFindGrammar

protected org.eclipse.xtext.Grammar internalFindGrammar(org.eclipse.xtext.service.GrammarProvider grammarProvider)

getGrammar

public org.eclipse.xtext.Grammar getGrammar()

getEssentialOCLGrammarAccess

public EssentialOCLGrammarAccess getEssentialOCLGrammarAccess()

getLibraryAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.LibraryElements getLibraryAccess()

getLibraryRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getLibraryRule()

getIdentifierAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.IdentifierElements getIdentifierAccess()

getIdentifierRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getIdentifierRule()

getRestrictedKeywordsAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.RestrictedKeywordsElements getRestrictedKeywordsAccess()

getRestrictedKeywordsRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getRestrictedKeywordsRule()

getNameAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.NameElements getNameAccess()

getNameRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getNameRule()

getAnyNameAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.AnyNameElements getAnyNameAccess()

getAnyNameRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getAnyNameRule()

getLibPathNameCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.LibPathNameCSElements getLibPathNameCSAccess()

getLibPathNameCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getLibPathNameCSRule()

getLibPathElementCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.LibPathElementCSElements getLibPathElementCSAccess()

getLibPathElementCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getLibPathElementCSRule()

getAccumulatorCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.AccumulatorCSElements getAccumulatorCSAccess()

getAccumulatorCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getAccumulatorCSRule()

getAnnotationCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.AnnotationCSElements getAnnotationCSAccess()

getAnnotationCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getAnnotationCSRule()

getAnnotationElementCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.AnnotationElementCSElements getAnnotationElementCSAccess()

getAnnotationElementCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getAnnotationElementCSRule()

getClassCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.ClassCSElements getClassCSAccess()

getClassCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getClassCSRule()

getClassifierCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.ClassifierCSElements getClassifierCSAccess()

getClassifierCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getClassifierCSRule()

getDetailCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.DetailCSElements getDetailCSAccess()

getDetailCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getDetailCSRule()

getDocumentationCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.DocumentationCSElements getDocumentationCSAccess()

getDocumentationCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getDocumentationCSRule()

getInvCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.InvCSElements getInvCSAccess()

getInvCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getInvCSRule()

getLibIterationCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.LibIterationCSElements getLibIterationCSAccess()

getLibIterationCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getLibIterationCSRule()

getIteratorCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.IteratorCSElements getIteratorCSAccess()

getIteratorCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getIteratorCSRule()

getLambdaTypeCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.LambdaTypeCSElements getLambdaTypeCSAccess()

getLambdaTypeCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getLambdaTypeCSRule()

getLambdaContextTypeRefCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.LambdaContextTypeRefCSElements getLambdaContextTypeRefCSAccess()

getLambdaContextTypeRefCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getLambdaContextTypeRefCSRule()

getLibraryCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.LibraryCSElements getLibraryCSAccess()

getLibraryCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getLibraryCSRule()

getOperationCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.OperationCSElements getOperationCSAccess()

getOperationCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getOperationCSRule()

getLibOperationCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.LibOperationCSElements getLibOperationCSAccess()

getLibOperationCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getLibOperationCSRule()

getLibPackageCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.LibPackageCSElements getLibPackageCSAccess()

getLibPackageCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getLibPackageCSRule()

getPackageCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.PackageCSElements getPackageCSAccess()

getPackageCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getPackageCSRule()

getParameterCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.ParameterCSElements getParameterCSAccess()

getParameterCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getParameterCSRule()

getLibPropertyCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.LibPropertyCSElements getLibPropertyCSAccess()

getLibPropertyCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getLibPropertyCSRule()

getPostCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.PostCSElements getPostCSAccess()

getPostCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getPostCSRule()

getPreCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.PreCSElements getPreCSAccess()

getPreCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getPreCSRule()

getPrecedenceCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.PrecedenceCSElements getPrecedenceCSAccess()

getPrecedenceCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getPrecedenceCSRule()

getSpecificationCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.SpecificationCSElements getSpecificationCSAccess()

getSpecificationCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getSpecificationCSRule()

getTemplateBindingCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.TemplateBindingCSElements getTemplateBindingCSAccess()

getTemplateBindingCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getTemplateBindingCSRule()

getTemplateParameterSubstitutionCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.TemplateParameterSubstitutionCSElements getTemplateParameterSubstitutionCSAccess()

getTemplateParameterSubstitutionCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getTemplateParameterSubstitutionCSRule()

getTemplateSignatureCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.TemplateSignatureCSElements getTemplateSignatureCSAccess()

getTemplateSignatureCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getTemplateSignatureCSRule()

getLibTupleCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.LibTupleCSElements getLibTupleCSAccess()

getLibTupleCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getLibTupleCSRule()

getLibTuplePartCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.LibTuplePartCSElements getLibTuplePartCSAccess()

getLibTuplePartCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getLibTuplePartCSRule()

getTypeParameterCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.TypeParameterCSElements getTypeParameterCSAccess()

getTypeParameterCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getTypeParameterCSRule()

getTypeRefCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.TypeRefCSElements getTypeRefCSAccess()

getTypeRefCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getTypeRefCSRule()

getTypedMultiplicityRefCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.TypedMultiplicityRefCSElements getTypedMultiplicityRefCSAccess()

getTypedMultiplicityRefCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getTypedMultiplicityRefCSRule()

getTypedRefCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.TypedRefCSElements getTypedRefCSAccess()

getTypedRefCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getTypedRefCSRule()

getTypedTypeRefCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.TypedTypeRefCSElements getTypedTypeRefCSAccess()

getTypedTypeRefCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getTypedTypeRefCSRule()

getWildcardTypeRefCSAccess

public OCLstdlibGrammarAccess.WildcardTypeRefCSElements getWildcardTypeRefCSAccess()

getWildcardTypeRefCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getWildcardTypeRefCSRule()

getModelAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.ModelElements getModelAccess()

getModelRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getModelRule()

getESCAPED_CHARACTERRule

public org.eclipse.xtext.TerminalRule getESCAPED_CHARACTERRule()

getLETTER_CHARACTERRule

public org.eclipse.xtext.TerminalRule getLETTER_CHARACTERRule()

getDOUBLE_QUOTED_STRINGRule

public org.eclipse.xtext.TerminalRule getDOUBLE_QUOTED_STRINGRule()

getSINGLE_QUOTED_STRINGRule

public org.eclipse.xtext.TerminalRule getSINGLE_QUOTED_STRINGRule()

getML_SINGLE_QUOTED_STRINGRule

public org.eclipse.xtext.TerminalRule getML_SINGLE_QUOTED_STRINGRule()

getSIMPLE_IDRule

public org.eclipse.xtext.TerminalRule getSIMPLE_IDRule()

getESCAPED_IDRule

public org.eclipse.xtext.TerminalRule getESCAPED_IDRule()

getIDAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.IDElements getIDAccess()

getIDRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getIDRule()

getINTRule

public org.eclipse.xtext.TerminalRule getINTRule()

getLOWERAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.LOWERElements getLOWERAccess()

getLOWERRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getLOWERRule()

getUPPERAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.UPPERElements getUPPERAccess()

getUPPERRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getUPPERRule()

getNUMBER_LITERALAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.NUMBER_LITERALElements getNUMBER_LITERALAccess()

getNUMBER_LITERALRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getNUMBER_LITERALRule()

getML_COMMENTRule

public org.eclipse.xtext.TerminalRule getML_COMMENTRule()

getSL_COMMENTRule

public org.eclipse.xtext.TerminalRule getSL_COMMENTRule()

getWSRule

public org.eclipse.xtext.TerminalRule getWSRule()

getANY_OTHERRule

public org.eclipse.xtext.TerminalRule getANY_OTHERRule()

getURIAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.URIElements getURIAccess()

getURIRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getURIRule()

getEssentialOCLReservedKeywordAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.EssentialOCLReservedKeywordElements getEssentialOCLReservedKeywordAccess()

getEssentialOCLReservedKeywordRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getEssentialOCLReservedKeywordRule()

getEssentialOCLUnaryOperatorCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.EssentialOCLUnaryOperatorCSElements getEssentialOCLUnaryOperatorCSAccess()

getEssentialOCLUnaryOperatorCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getEssentialOCLUnaryOperatorCSRule()

getEssentialOCLInfixOperatorCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.EssentialOCLInfixOperatorCSElements getEssentialOCLInfixOperatorCSAccess()

getEssentialOCLInfixOperatorCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getEssentialOCLInfixOperatorCSRule()

getEssentialOCLNavigationOperatorCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.EssentialOCLNavigationOperatorCSElements getEssentialOCLNavigationOperatorCSAccess()

getEssentialOCLNavigationOperatorCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getEssentialOCLNavigationOperatorCSRule()

getStringLiteralAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.StringLiteralElements getStringLiteralAccess()

getStringLiteralRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getStringLiteralRule()

getBinaryOperatorCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.BinaryOperatorCSElements getBinaryOperatorCSAccess()

getBinaryOperatorCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getBinaryOperatorCSRule()

getInfixOperatorCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.InfixOperatorCSElements getInfixOperatorCSAccess()

getInfixOperatorCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getInfixOperatorCSRule()

getNavigationOperatorCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.NavigationOperatorCSElements getNavigationOperatorCSAccess()

getNavigationOperatorCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getNavigationOperatorCSRule()

getUnaryOperatorCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.UnaryOperatorCSElements getUnaryOperatorCSAccess()

getUnaryOperatorCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getUnaryOperatorCSRule()

getEssentialOCLUnrestrictedNameAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.EssentialOCLUnrestrictedNameElements getEssentialOCLUnrestrictedNameAccess()

getEssentialOCLUnrestrictedNameRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getEssentialOCLUnrestrictedNameRule()

getUnrestrictedNameAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.UnrestrictedNameElements getUnrestrictedNameAccess()

getUnrestrictedNameRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getUnrestrictedNameRule()

getEssentialOCLUnreservedNameAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.EssentialOCLUnreservedNameElements getEssentialOCLUnreservedNameAccess()

getEssentialOCLUnreservedNameRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getEssentialOCLUnreservedNameRule()

getUnreservedNameAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.UnreservedNameElements getUnreservedNameAccess()

getUnreservedNameRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getUnreservedNameRule()

getPathNameCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.PathNameCSElements getPathNameCSAccess()

getPathNameCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getPathNameCSRule()

getFirstPathElementCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.FirstPathElementCSElements getFirstPathElementCSAccess()

getFirstPathElementCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getFirstPathElementCSRule()

getNextPathElementCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.NextPathElementCSElements getNextPathElementCSAccess()

getNextPathElementCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getNextPathElementCSRule()

getURIPathNameCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.URIPathNameCSElements getURIPathNameCSAccess()

getURIPathNameCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getURIPathNameCSRule()

getURIFirstPathElementCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.URIFirstPathElementCSElements getURIFirstPathElementCSAccess()

getURIFirstPathElementCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getURIFirstPathElementCSRule()

getPrimitiveTypeIdentifierAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.PrimitiveTypeIdentifierElements getPrimitiveTypeIdentifierAccess()

getPrimitiveTypeIdentifierRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getPrimitiveTypeIdentifierRule()

getPrimitiveTypeCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.PrimitiveTypeCSElements getPrimitiveTypeCSAccess()

getPrimitiveTypeCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getPrimitiveTypeCSRule()

getCollectionTypeIdentifierAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.CollectionTypeIdentifierElements getCollectionTypeIdentifierAccess()

getCollectionTypeIdentifierRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getCollectionTypeIdentifierRule()

getCollectionTypeCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.CollectionTypeCSElements getCollectionTypeCSAccess()

getCollectionTypeCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getCollectionTypeCSRule()

getMultiplicityBoundsCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.MultiplicityBoundsCSElements getMultiplicityBoundsCSAccess()

getMultiplicityBoundsCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getMultiplicityBoundsCSRule()

getMultiplicityCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.MultiplicityCSElements getMultiplicityCSAccess()

getMultiplicityCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getMultiplicityCSRule()

getMultiplicityStringCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.MultiplicityStringCSElements getMultiplicityStringCSAccess()

getMultiplicityStringCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getMultiplicityStringCSRule()

getTupleTypeCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.TupleTypeCSElements getTupleTypeCSAccess()

getTupleTypeCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getTupleTypeCSRule()

getTuplePartCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.TuplePartCSElements getTuplePartCSAccess()

getTuplePartCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getTuplePartCSRule()

getCollectionLiteralExpCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.CollectionLiteralExpCSElements getCollectionLiteralExpCSAccess()

getCollectionLiteralExpCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getCollectionLiteralExpCSRule()

getCollectionLiteralPartCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.CollectionLiteralPartCSElements getCollectionLiteralPartCSAccess()

getCollectionLiteralPartCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getCollectionLiteralPartCSRule()

getConstructorPartCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.ConstructorPartCSElements getConstructorPartCSAccess()

getConstructorPartCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getConstructorPartCSRule()

getPrimitiveLiteralExpCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.PrimitiveLiteralExpCSElements getPrimitiveLiteralExpCSAccess()

getPrimitiveLiteralExpCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getPrimitiveLiteralExpCSRule()

getTupleLiteralExpCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.TupleLiteralExpCSElements getTupleLiteralExpCSAccess()

getTupleLiteralExpCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getTupleLiteralExpCSRule()

getTupleLiteralPartCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.TupleLiteralPartCSElements getTupleLiteralPartCSAccess()

getTupleLiteralPartCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getTupleLiteralPartCSRule()

getNumberLiteralExpCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.NumberLiteralExpCSElements getNumberLiteralExpCSAccess()

getNumberLiteralExpCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getNumberLiteralExpCSRule()

getStringLiteralExpCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.StringLiteralExpCSElements getStringLiteralExpCSAccess()

getStringLiteralExpCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getStringLiteralExpCSRule()

getBooleanLiteralExpCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.BooleanLiteralExpCSElements getBooleanLiteralExpCSAccess()

getBooleanLiteralExpCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getBooleanLiteralExpCSRule()

getUnlimitedNaturalLiteralExpCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.UnlimitedNaturalLiteralExpCSElements getUnlimitedNaturalLiteralExpCSAccess()

getUnlimitedNaturalLiteralExpCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getUnlimitedNaturalLiteralExpCSRule()

getInvalidLiteralExpCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.InvalidLiteralExpCSElements getInvalidLiteralExpCSAccess()

getInvalidLiteralExpCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getInvalidLiteralExpCSRule()

getNullLiteralExpCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.NullLiteralExpCSElements getNullLiteralExpCSAccess()

getNullLiteralExpCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getNullLiteralExpCSRule()

getTypeLiteralCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.TypeLiteralCSElements getTypeLiteralCSAccess()

getTypeLiteralCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getTypeLiteralCSRule()

getTypeLiteralWithMultiplicityCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.TypeLiteralWithMultiplicityCSElements getTypeLiteralWithMultiplicityCSAccess()

getTypeLiteralWithMultiplicityCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getTypeLiteralWithMultiplicityCSRule()

getTypeLiteralExpCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.TypeLiteralExpCSElements getTypeLiteralExpCSAccess()

getTypeLiteralExpCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getTypeLiteralExpCSRule()

getTypeNameExpCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.TypeNameExpCSElements getTypeNameExpCSAccess()

getTypeNameExpCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getTypeNameExpCSRule()

getTypeExpCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.TypeExpCSElements getTypeExpCSAccess()

getTypeExpCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getTypeExpCSRule()

getExpCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.ExpCSElements getExpCSAccess()

getExpCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getExpCSRule()

getPrefixedExpCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.PrefixedExpCSElements getPrefixedExpCSAccess()

getPrefixedExpCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getPrefixedExpCSRule()

getPrimaryExpCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.PrimaryExpCSElements getPrimaryExpCSAccess()

getPrimaryExpCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getPrimaryExpCSRule()

getNavigatingArgCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.NavigatingArgCSElements getNavigatingArgCSAccess()

getNavigatingArgCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getNavigatingArgCSRule()

getNavigatingBarArgCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.NavigatingBarArgCSElements getNavigatingBarArgCSAccess()

getNavigatingBarArgCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getNavigatingBarArgCSRule()

getNavigatingCommaArgCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.NavigatingCommaArgCSElements getNavigatingCommaArgCSAccess()

getNavigatingCommaArgCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getNavigatingCommaArgCSRule()

getNavigatingSemiArgCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.NavigatingSemiArgCSElements getNavigatingSemiArgCSAccess()

getNavigatingSemiArgCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getNavigatingSemiArgCSRule()

getNavigatingArgExpCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.NavigatingArgExpCSElements getNavigatingArgExpCSAccess()

getNavigatingArgExpCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getNavigatingArgExpCSRule()

getIfExpCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.IfExpCSElements getIfExpCSAccess()

getIfExpCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getIfExpCSRule()

getLetExpCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.LetExpCSElements getLetExpCSAccess()

getLetExpCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getLetExpCSRule()

getLetVariableCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.LetVariableCSElements getLetVariableCSAccess()

getLetVariableCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getLetVariableCSRule()

getNestedExpCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.NestedExpCSElements getNestedExpCSAccess()

getNestedExpCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getNestedExpCSRule()

getSelfExpCSAccess

public EssentialOCLGrammarAccess.SelfExpCSElements getSelfExpCSAccess()

getSelfExpCSRule

public org.eclipse.xtext.ParserRule getSelfExpCSRule()